Từ vĩ tuyến 160B xuống phía nam, gió mùa mùa đông về bản chất là


Câu 15615 Thông hiểu

Từ vĩ tuyến 160B xuống phía nam, gió mùa mùa đông về bản chất là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tín phong Bắc bán cầu hoạt động quanh năm trên phạm vị cả nước và mạnh lên ở những thời kì gió mùa suy yếu.

Xem lời giải

...