Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta:


Câu 15626 Vận dụng

Đặc điểm nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt của nước ta:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ độ

=> Khí hậu nước ta có sự thay đổi từ Bắc vào Nam.

=> Liên hệ kiến thức để tìm ra sự thay đổi đó.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.