Cư dân nào trên thế giới là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?


Câu 15681 Nhận biết

Cư dân nào trên thế giới là những người đầu tiên biết đúc và dùng đồ sắt?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.