Nhận xét nào không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Câu 15682 Thông hiểu

Nhận xét nào không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chỉ ra đặc trưng của các thành phần tự nhiên miền Bắc và ĐBBB

=> Đối chiếu với đáp án và xét xem đặc trưng nào đúng hoặc không đúng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.