So với miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có


Câu 15684 Thông hiểu

So với miền Bắc và và Đông Bắc Bắc Bộ, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phân tích đặc điểm địa hình kết hợp với hướng gió.

Xem lời giải

...