Nguyên nhân cơ bản khiến cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh và kéo dài?


Câu 15702 Vận dụng

Nguyên nhân cơ bản khiến cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh và kéo dài?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hướng địa hình =>  có tác động khơi sâu ảnh hưởng của gió Đông Bắc.

Xem lời giải

...