Lý do chính nào sau đây khiến con người thời nguyên thủy phải hợp tác với nhau trong lao động?


Câu 15703 Thông hiểu

Lý do chính nào sau đây khiến con người thời nguyên thủy phải hợp tác với nhau trong lao động?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.