Nguyên nhân cơ bản khiến vùng núi phía nam Tây Bắc và có mùa đông bớt lạnh hơn so với vùng núi Đông Bắc là


Câu 15704 Vận dụng

Nguyên nhân cơ bản khiến vùng núi phía nam Tây Bắc và có mùa đông bớt lạnh hơn so với vùng núi Đông Bắc là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Hướng núi => tạo bức chắn địa hình lớn

Xem lời giải

...