Con người thời đá mới có những bước tiến vượt bậc dựa trên cơ sở nào?


Câu 15709 Vận dụng

Con người thời đá mới có những bước tiến vượt bậc dựa trên cơ sở nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của cả bài về “Xã hội nguyên thủy” để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.