Hoà tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc nóng dư, thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Câu 1576 Vận dụng

Hoà tan 19,2 gam kim loại M trong H2SO4 đặc nóng dư, thu được khí SO2. Cho khí này hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) ta thấy : $\frac{37,8}{0,3}=126={{M}_{N{{a}_{2}}S{{O}_{3}}}}$ => chất rắn thu được chỉ gồm Na2SO3

+) Bảo toàn S: nSO2 = nNa2SO3

+) Bảo toàn e:  n.nM = 2nSO2  =>  $n.\frac{19,2}{M}=2.0,3\,\,\to \,\,M=32n$

=> kim loại M là Cu

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.