Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là


Câu 1579 Vận dụng

Cho 6,72 gam Fe phản ứng với 125 ml dung dịch HNO3 3,2M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối trong dung dịch X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Giả sử tạo thành 2 muối Fe(NO3)2 x mol và Fe(NO3)3 y mol

+) Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe = nFe(NO3)2 + nFe(NO3)3

+)  nHNO3 = 4nNO  => nNO = 0,4 / 4

+) Bảo toàn e: 2nFe(NO3)2 + 3nFe(NO3)3 = 3nNO  

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.