Nguyên nhân chủ yếu làm cho mùa bão nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là


Câu 15791 Vận dụng

Nguyên nhân chủ yếu làm cho mùa bão nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ tới khối khí xích đạo ẩm gây mưa lớn cho cả nước vào giữa và cuối mùa hạ.

Xem lời giải

...