Nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long:


Câu 15803 Thông hiểu

Nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng ở đồng bằng sông Cửu Long:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ hiện tượng thời tiết đặc trưng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long để giải thích.

Xem lời giải

...