Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân lớn nhất?


Câu 15815 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân lớn nhất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kĩ năng khai thác Atlat Địa lí Việt Nam  - Xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 16

Xem lời giải

...