Gia tăng dân số giảm nhưng mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người, nguyên nhân là do


Câu 15830 Thông hiểu

Gia tăng dân số giảm nhưng mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người, nguyên nhân là do


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số người trong độ tuổi sinh cao

=> mức sinh cao.

Xem lời giải

...