Nguyên nhân cơ bản khiến đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Cửu Long là


Câu 15842 Vận dụng

Nguyên nhân cơ bản khiến đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Cửu Long là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh các điều kiện tự nhiên và lịch sử khai thác lãnh thổ của hai vùng.

=> Tìm ra điều kiện khác biệt dẫn đến sự chênh lệch về mật độ dân số.

Xem lời giải

...