Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp P và Q.


Câu 15931 Vận dụng

Cho hình vẽ sau:

Viết tập hợp P và Q.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Các phần tử trong vòng tròn là các phần tử của tập hợp. Nhìn vào hình vẽ để viết các tập hợp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.