Tìm các số tự nhiên (a,b,c ) sao cho (228 <= a < b < c <= 230. )


Câu 15942 Thông hiểu

Tìm các số tự nhiên \(a,b,c\) sao cho \(228 \le a < b < c \le 230.\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tìm các số tự nhiên thỏa mãn đề bài rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần để tìm \(a;b;c.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.