Cho (A = ( (1;2;3;4;5) ) ) và (B = ( (3;4;5) ) ). Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 15973 Nhận biết

Cho \(A = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\) và \(B = \left\{ {3;4;5} \right\}\). Kết luận nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa tập con:

- Nếu mọi phần tử của tập hợp B  đều thuộc tập hợp A thì tập hợp B gọi là tập hợp con của tập hợp A

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.