Viết tất cả các tập con khác rỗng của tập hợp (C = ( (3;5) ). )


Câu 15978 Thông hiểu

Viết tất cả các tập con khác rỗng của tập hợp \(C = \left\{ {3;5} \right\}.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Viết tất cả các tập hợp mà phần tử của nó cũng là phần tử của tập hợp \(C.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.