Cho tập hợp (A = ( (x thuộc N|1990 <= x <= 2009) ) ). Số phần tử của tập hợp (A ) là


Câu 15980 Thông hiểu

Cho tập hợp \(A = \left\{ {x \in N|1990 \le x \le 2009} \right\}\). Số phần tử của tập hợp \(A\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đếm các số tự nhiên từ \(1990\) đến \(2000.\)

Tập hợp các số tự nhiên liên tiếp từ \(a\) đến \(b\) có \(b - a + 1\) phần tử.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.