Tập hợp (C ) các số tự nhiên (x ) sao cho (x - 10 = 15 ) có số phần tử là


Câu 15981 Thông hiểu

Tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x\) sao cho \(x - 10 = 15\) có số phần tử là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm các giá trị của \(x\) thỏa mãn \(x - 10 = 5\)

Sau đó suy ra số phần tử của tập hợp \(C.\)  

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.