Cho tập hợp (B = ( (m,n,p,q) ) ) .Số tập con có hai phần tử của tập B là:


Câu 15985 Vận dụng

Cho tập hợp \(B = \left\{ {m,n,p,q} \right\}\) .Số tập con có hai phần tử của tập $B$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng cách liệt kê các phần tử của tập hợp để viết các tập con có 2 phần tử của B sau đó tìm ra số tập con đó của B

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.