Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn (10 ) nhỏ hơn (50 ) là


Câu 15986 Vận dụng

Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn \(10\) nhỏ hơn \(50\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đếm các số tự nhiên lẻ lớn hơn \(10\) và nhỏ hơn \(50\) bằng công thức

(số cuối $–$ số đầu)$: 2+1$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.