Cho (E = ( (a thuộc N|5 < a <= 10) ) ) và (F = ( (8;9;10;11;12) ) ). Có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử vừa thuộc tập hợp (E ) và vừa thuộc tập hợp F.


Câu 15988 Vận dụng

Cho \(E = \left\{ {a \in N|5 < a \le 10} \right\}\) và \(F = \left\{ {8;9;10;11;12} \right\}\). Có bao nhiêu tập hợp con gồm hai phần tử vừa thuộc tập hợp \(E\) và vừa thuộc tập hợp $F.$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết tập hợp \(E\) dưới dạng liệt kê các phần tử.

Tìm các phần tử vừa thuộc \(E\) và vừa thuộc \(F\) , lập các tập hợp con gồm hai phần tử trong các phần tử vừa tìm được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.