Một cô nhân viên đánh máy liên tục dãy số chẵn bắt đầu từ 2,4,6,8, ldots Cô phải đánh 2000 chữ số. Tìm chữ số cuối cùng cô đã đánh.


Câu 15992 Vận dụng cao

Một cô nhân viên đánh máy liên tục dãy số chẵn bắt đầu từ $2,4,6,8, \ldots $Cô phải đánh $2000$ chữ số. Tìm chữ số cuối cùng cô đã đánh.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chia các số cần đánh máy thành các nhóm rồi sử dụng công thức tính số số hạng của 1 dãy số cách đều: ( số cuối – số đầu) : khoảng cách + 1

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.