Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hoá ở nước ta tới nền kinh tế là


Câu 15995 Thông hiểu

Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hoá ở nước ta tới nền kinh tế là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ở nước ta, quá trình đô thị hóa gắn liền với chính sách đổi mới nền kinh tế

=> từ đó chỉ ra được tác động lớn nhất của quá trình ĐTH.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.