Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước?


Câu 16006 Nhận biết

Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.