Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (Đơn vị: %) Biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là:


Câu 16055 Thông hiểu

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp

(Đơn vị: %)

Biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận dạng biểu đồ miền: thể sự thay đổi hoặc sự chuyển dịch cơ cấu (trong nhiều năm, thông thường 4 năm trở lên)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.