Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?


Câu 16129 Nhận biết

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi nào sau đây được lấy từ ngành trồng trọt?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ những phân ngành chính thuộc ngành trồng trọt nước ta.

=> chỉ ra được nguồn thức ăn cung cấp cho chăn nuôi.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.