Giải pháp quan trọng nhất để phát triển đánh bắt xa bở ở nước ta:


Câu 16154 Thông hiểu

Giải pháp quan trọng nhất để phát triển đánh bắt xa bở ở nước ta:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ về yêu cầu lớn nhất của đánh bắt xa bờ.

=> nước ta đã đáp ứng/ giải quyết được yêu cầu đó hay chưa.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.