Người nông dân dưới thời Đường nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ


Câu 16171 Nhận biết

Người nông dân dưới thời Đường nhận ruộng của nhà nước phải có nghĩa vụ


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.