Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi


Câu 16205 Vận dụng

Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm kinh tế và xã hội dưới triều Tần để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.