Nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh có đặc điểm gì nổi bật?


Câu 16208 Vận dụng

Nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh có đặc điểm gì nổi bật?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình Trung Quốc dưới triều Thanh để phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.