Chính sách của các triều đại phong kiến Tần, Hán, Đường có điểm gì chung?


Câu 16209 Vận dụng

Chính sách của các triều đại phong kiến Tần, Hán, Đường có điểm gì chung?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách đối ngoại của các triều đại phong kiến Trung Quốc: Tần, Hán, Đường để so sánh, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.