Kết quả của phép toán ((2^4) - 50:25 + 13.7 ) là


Câu 16261 Thông hiểu

Kết quả của phép toán \({2^4} - 50:25 + 13.7\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa rồi đến nhân chia cuối cùng là cộng trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.