Tìm (x ) thỏa mãn (165 - ( (35:x + 3) ).19 = 13 ).


Câu 16277 Thông hiểu

Tìm \(x\) thỏa mãn \(165 - \left( {35:x + 3} \right).19 = 13\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào mối quan hệ giữa số hạng và tổng, giữa số bị trừ, số trừ và hiệu hoặc giữa thừa số và tích để tìm $x$.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.