Đồ thị hàm số y = (x^3) - ( (3m + 1) )(x^2) + ( ((m^2) + 3m + 2) )x + 3 có điểm cực tiểu và điểm cực đại nằm về hai phía của trục tung khi:


Câu 163 Vận dụng

Đồ thị hàm số $y = {x^3} - \left( {3m + 1} \right){x^2} + \left( {{m^2} + 3m + 2} \right)x + 3$ có điểm cực tiểu và điểm cực đại nằm về hai phía của trục tung khi:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Tính $y'$.

- Bước 2: Đồ thị hàm số có $2$ điểm cực trị nằm về hai phía trục tung

$ \Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu$ \Leftrightarrow ac < 0$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.