Giá trị của (x ) thỏa mãn (65 - (4^(x + 2)) = (2020^0) ) là


Câu 16332 Vận dụng

Giá trị của \(x\) thỏa mãn \(65 - {4^{x + 2}} = {2020^0}\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Tìm số trừ bằng cách lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

+ Biến đổi vế phải thành lũy thừa cơ số \(4\) rồi cho số mũ bằng nhau để tìm \(x.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.