Tính nhanh: (( (2 + 4 + 6 + ... + 100) )( (36.333 - 108.111) ) ) ta được kết quả là


Câu 16339 Vận dụng

Tính nhanh: \(\left( {2 + 4 + 6 + ... + 100} \right)\left( {36.333 - 108.111} \right)\) ta được kết quả là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thực hiện tính trong ngoặc trước sau đó đến nhân chia, cộng trừ.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.