Trong một cuộc thi có (20 ) câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được (10 ) điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ (3 ) điểm. Một học sinh đạt được (148 ) điểm. Hỏi bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?


Câu 16341 Vận dụng

Trong một cuộc thi có \(20\) câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được \(10\) điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ \(3\) điểm. Một học sinh đạt được \(148\) điểm. Hỏi bạn đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính tổng số điểm đạt được nếu trả lời đúng hết.

Tính số điểm dư ra so với số điểm đạt được.

Từ đó suy ra số câu trả lời đúng và số câu trả lời sai.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.