Cho biểu đồ: Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010, 2014:


Câu 16353 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta giai đoạn 2010, 2014:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kĩ năng nhận xét biểu đồ tròn:
B1. Nhận xét quy mô:

- Đối tượng nào có tỉ trọng lớn nhất.

- Đối tượng nào có tỉ trọng thấp nhất

-> lấy số liệu chứng minh.

B2. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu:

- Nhận xét lần lượt từng đối tượng: có tỉ trọng tăng hay giảm (tăng/ giảm bao nhiêu %, lấy số liệu năm sau trừ đi năm đầu tiên).

- Đối tượng nào tăng hay giảm nhiều nhất (hoặc thấp nhất).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.