Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?


Câu 16358 Nhận biết

Hoạt động nào sau đây không thuộc công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.