Vai trò quan trọng của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đối với nông nghiệp không phải là


Câu 16394 Thông hiểu

Vai trò quan trọng của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm đối với nông nghiệp không phải


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm sử dụng nguyên liệu chủ yếu của ngành nông - lâm - ngư nghiệp -> đem lại giá trị sản xuất cao, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống người dân....

=> Liên hệ gợi ý trên để khái quát được các vai trò chủ yếu của công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.