Vai trò quan trọng của việc hình thành các khu công nghiệp ở nước ta trong thời kì đổi mới:


Câu 16450 Vận dụng

Vai trò quan trọng của việc hình thành các khu công nghiệp ở nước ta trong thời kì đổi mới:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Khu công nghiệp được hình thành trong thời kì nền kinh tế mở, được Chính phủ đầu tư cơ sở  hạ tầng, chính sách thông thoáng

=>  có vai trò quan trọng và thu hút đầu tư lớn.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.