Tìm số tự nhiên ( (145*) ) chia hết cho cả (3 ) và (5. )


Câu 16466 Vận dụng

Tìm số tự nhiên \(\overline {145*} \) chia hết cho cả \(3\) và \(5.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Các số chia hết cho \(5\) có chữ số tận cùng là \(0\) hoặc \(5.\)

+ Các số chia hết cho \(3\) có tổng các chữ số chia hết cho \(3.\)

Từ đó lập luận để tìm các số thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.