Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:


Câu 16528 Vận dụng cao

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ về tài nguyên thiên nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội của vùng TDMNBB => phát triển thủy điện sẽ có tác động như thế nào đến sự phát triển của vùng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.