Số x là bội chung của ( rm(a;b;c)) nếu:


Câu 16536 Nhận biết

Số $x$ là bội chung của ${\rm{a;b;c}}$ nếu:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Sử dụng kiến thức bội chung $2$ hay nhiều số: bội chung của $2$ hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.