Tìm ước chung của 9 và 15.


Câu 16537 Thông hiểu

Tìm ước chung của $9$ và $15$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm ước của \(9\) và \(15\).

- Tìm các ước chung của $2$ hay số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.