Viết các tập hợp Ư(6);Ư(20);ƯC(6,20).


Câu 16538 Thông hiểu

Viết các tập hợp $Ư(6);Ư(20);ƯC(6,20).$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Sử dụng kiến thức ước của một số và ước chung của hai hay nhiều số.

- Viết (liệt kê) các phần tử tập hợp.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.